FSP Solar PowerManager Hybrid, dreiphasig, 10kW, 48V